1)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo (cała gmina) – ELEKTROWNIE WIATROWE,

2)        Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński (cała gmina) – ELEKTROWNIE WIATROWE,

3)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice – ELEKTROWNIE WIATROWE,

4)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie – ELEKTROWNIE WIATROWE,

5)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica,

6)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo,

7)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo –  ELEKTROWNIE WIATROWEw trakcie realizacji,

8)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki (cała gmina) – w trakcie realizacji,

9)        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koneck (cała gmina) – w trakcie realizacji,

10)    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubowidz (cała gmina) – w trakcie realizacji,

11)    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościeradów (cała gmina) – w trakcie realizacji,

12)    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica – w trakcie realizacji.