1)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Mokre, gminy Grudziądz (ok. 1,5 ha),

2)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zalesie Królewskie, gminy Świekatowo (ok. 1,5 ha),

3)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla budowy urządzeń infrastruktury technicznej
w Kwidzynie (ok. 1,5 ha),

4)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Piastowska” w Kwidzynie (ok. 14,5 ha),

5)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kneblowo, gminy Radzyń Chełmiński (ok. 2,0 ha),

6)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Subisława i Łanowej w Chojnicach (ok. 26,5 ha),

7)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Furmańskiej” w Kwidzynie (ok. 35,0  ha),

8)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej (ok. 1,0  ha),

9)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO” w Kwidzynie (ok. 1,5  ha),

10)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Biskupiec, Krotoszyny, Lipinki, Ostrowite, Bielice, Słupnica, gmina Biskupiec (ok. 25,0 ha),

11)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gaj, Osetno, gmina Biskupiec (ok. 4,0 ha),

12)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 118/18 w miejscowości Zalewo przy ul. Akacjowej (0,1 ha),

13)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński. (ok. 971,0 ha) – ELEKTROWNIE WIATROWE,

14)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji oraz zamieszkania i usług przy ulicach: Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach (ok. 33,5 ha),

15)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat (ok. 81 ha),

16)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim (ok. 80,0 ha),

17)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach (ok. 100,0 ha),

18)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Radzyń Chełmiński – 15 mpzp (ok. 3000,0 ha) ELEKTROWNIE WIATROWE,

19)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gm. Kowalewo Pomorskie – ELEKTROWNIE WIATROWE,  3 mpzp ok. 1000 ha,

20)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gm. Świecie n. Osą – ELEKTROWNIE WIATROWE, 2 mpzp ok. 1000 ha,

21)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo,

22)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń,

23)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, obręb geodezyjny Skłóty, położonych na terenach Gminy Krośniewice,

24)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń, gmina Osie,

25)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,

26)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie, gmina Osie,

27)    Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,

28)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,

29)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX” dla terenów położonych w Gminie Sośno (9 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE) – współpraca,

30)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Sośno X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX”, obejmującego tereny położone w gminie Sośno (11 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE)
współpraca,

31)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo I, IV, V, VI, IX, X, XI, XII” dla terenów położonych w gminie Koronowo (8 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE) – współpraca,

32)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113/7 położonej w miejscowości Wytrębowice, Gmina Łysomice – współpraca,

33)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/17-18 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, Gmina Łysomice – współpraca,

34)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż –w trakcie realizacji,

35)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel – w trakcie realizacji,

36)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu – w trakcie realizacji,

37)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku – w trakcie realizacji,

38)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej w Czersku obejmującego części działek nr 50 i 2119/1 – w trakcie realizacji,

39)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu – w trakcie realizacji,

40)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Złotowo – w trakcie realizacji,

41)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej – w trakcie realizacji,

42)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej –w trakcie realizacji,

43)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka –w trakcie realizacji,

44)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki – w trakcie realizacji,

45)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel –w trakcie realizacji,

46)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice – w trakcie realizacji,

47)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry –w trakcie realizacji,

48)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-Lecia w Czersku – w trakcie realizacji,

49)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Pomorskiej – w trakcie realizacji,

50)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki – w trakcie realizacji,

51)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom –w trakcie realizacji,

52)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo – w trakcie realizacji,

53)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki
i Lipowej w obrębie miasta Czersk – w trakcie realizacji,

54)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg – w trakcie realizacji,

55)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasto Czersk – w trakcie realizacji,

56)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali – w trakcie realizacji,

57)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 268 w miejscowości Wojtal – w trakcie realizacji,

58)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzebiele gmina Bały Bór –w trakcie realizacji,

59)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, części miejscowości Sinogóra, Bądzyn, gmina Lubowidz – w trakcie realizacji,

60)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63 – w trakcie realizacji,

61)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka – w trakcie realizacji,

62)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń – w trakcie realizacji,

63)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń –w trakcie realizacji.