1)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Mokre, gminy Grudziądz (ok. 1,5 ha),

2)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zalesie Królewskie, gminy Świekatowo (ok. 1,5 ha),

3)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla budowy urządzeń infrastruktury technicznej
w Kwidzynie (ok. 1,5 ha),

4)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Piastowska” w Kwidzynie (ok. 14,5 ha),

5)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kneblowo, gminy Radzyń Chełmiński (ok. 2,0 ha),

6)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Subisława i Łanowej w Chojnicach (ok. 26,5 ha),

7)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Furmańskiej” w Kwidzynie (ok. 35,0  ha),

8)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej (ok. 1,0  ha),

9)        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO” w Kwidzynie (ok. 1,5  ha),

10)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Biskupiec, Krotoszyny, Lipinki, Ostrowite, Bielice, Słupnica, gmina Biskupiec (ok. 25,0 ha),

11)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Gaj, Osetno, gmina Biskupiec (ok. 4,0 ha),

12)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 118/18 w miejscowości Zalewo przy ul. Akacjowej (0,1 ha),

13)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński. (ok. 971,0 ha) – ELEKTROWNIE WIATROWE,

14)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji oraz zamieszkania i usług przy ulicach: Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach (ok. 33,5 ha),

15)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat (ok. 81 ha),

16)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim (ok. 80,0 ha),

17)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach (ok. 100,0 ha),

18)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Radzyń Chełmiński – 15 mpzp (ok. 3000,0 ha) ELEKTROWNIE WIATROWE,

19)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gm. Kowalewo Pomorskie – ELEKTROWNIE WIATROWE,  3 mpzp ok. 1000 ha,

20)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gm. Świecie n. Osą – ELEKTROWNIE WIATROWE, 2 mpzp ok. 1000 ha,

21)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo,

22)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń,

23)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, obręb geodezyjny Skłóty, położonych na terenach Gminy Krośniewice,

24)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń, gmina Osie,

25)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,

26)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie, gmina Osie,

27)    Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,

28)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,

29)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX” dla terenów położonych w Gminie Sośno (9 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE) – współpraca,

30)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Sośno X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX”, obejmującego tereny położone w gminie Sośno (11 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE)
współpraca,

31)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo I, IV, V, VI, IX, X, XI, XII” dla terenów położonych w gminie Koronowo (8 mpzp ELEKTROWNIE WIATROWE) ,

32)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113/7 położonej w miejscowości Wytrębowice, Gmina Łysomice ,

33)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/17-18 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, Gmina Łysomice ,

34)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż

35)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel

36)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu

37)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku

38)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej w Czersku obejmującego części działek nr 50 i 2119/1

39)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu

40)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Złotowo

41)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej

42)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej

43)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka

44)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki

45)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel

46)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

47)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry

48)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-Lecia w Czersku –

49)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Pomorskiej

50)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki

51)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom

52)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo

53)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki
i Lipowej w obrębie miasta Czersk

54)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg

55)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasto Czersk

56)    Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej i Wicka Rogali

57)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 268 w miejscowości Wojtal

58)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trzebiele gmina Bały Bór

59)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, części miejscowości Sinogóra, Bądzyn, gmina Lubowidz

60)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63

61)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka

62)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń

63)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń