Firma współpracuje z geodetą:

Jacek Gezela

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO PRAWNE GEOLEX

ul. Tadeusza Kościuszki 27/3A, 85-079 Bydgoszcz

tel. kom 503-159-450
gezela.geodeta@gmail.com

USŁUGI:

  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia znaków granicznych
  • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
  • mapy sytuacyjno – wysokościowe do warunków zabudowy
  • wytyczenie budynków i urządzeń podziemnych w terenie
  • pomiary powykonawcze
  • pomiary specjalne, pomiary mas ziemnych i inne

 

 

Comments are closed.